wersja testowa serwisu

Maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji trafiły do powiatu poddębickiego

119202228_1766053423562209_4233451765535691358_o
fot. Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Piotr Majer – Wicestarosta, przekazali na ręce Ilony Kubis-Kałuckiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach środki ochrony indywidualnej (1350 maseczek, 6750 rękawiczek, 81 l płynu dezynfekującego) zakupione w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020",

Środki te trafiły do naszego Powiatu za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Przekazane środki ochrony indywidualnej rozdysponowane zostaną wśród rodzin zastępczych z przeznaczeniem do bezpośredniej walki z epidemią COVID-19.

źródło: Starostwo Powiatowe w Poddębicach