wersja testowa serwisu

Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

image012-1024x683

19 października br. odbyła się dyskusja publiczna, dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B" na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C" w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Kolejne otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy Uniejów zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, na godzinę 16:30. Podobnie jak dotychczas przeprowadzone konsultacje, również i to nadchodzące, listopadowe spotkanie, odbędzie się w sali OSP w Uniejowie (ul. Kilińskiego 14). Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do udziału w pogłębionej dyskusji nt. planu.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 4 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka) w godzinach pracy urzędu, a także na stronach internetowych:

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby) jedną z następujących dróg:

  • w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Uniejów.

Źródło: UM Uniejów