Jest umowa na budowę drogi pożarowej przy nowym obiekcie

1691945636536
fot. UM Uniejów

Podczas gdy prace przy budowie tężni jodowej z pijalnią wód sukcesywnie posuwają się do przodu, rozstrzygnięto postępowanie dotyczące budowy drogi pożarowej do nowego obiektu. W Urzędzie Miasta Uniejowa burmistrz Józef Kaczmarek podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.

W ramach zlecenia zostanie zrealizowany odcinek drogi o długości 172 metrów z włączeniem do istniejącej drogi wewnętrznej (ul. Abp. Jakuba Świnki). Zakres robót obejmuje również m.in.:

 • roboty przygotowawcze;
 • roboty ziemne (wykopy, nasypy);
 • podbudowy;
 • nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej);
 • elementy uliczne (roboty brukarskie);
 • elementy wykończeniowe (zabezpieczenie infrastruktury technicznej);
 • zieleń drogową (profilowanie i plantowanie terenów wzdłuż drogi, wykonanie zahumusowania terenów zielonych przyległych do krawędzi jezdni).

Rozstrzygnięcie przetargu z wyłonieniem wykonawcy udało się osiągnąć dopiero za trzecim „podejściem". Pierwsze dwa postępowania, ogłoszone na przełomie lipca i sierpnia br., unieważniono z uwagi na zbyt wysokie kwoty. Koszt wykonania prac, zawarty w jedynej złożonej wówczas ofercie wyniósł blisko milion złotych brutto.

W trzeciej procedurze przetargowej wpłynęły cztery oferty, tym razem znacznie korzystniejsze pod względem cen, złożone przez:

 • General Bud Sp. z o.o. z Uniejowa na kwotę 575.593,26 zł;
 • Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 979.652,15 zł;
 • BUDMAR DP Sp. z o.o. z Polic Średnich na kwotę 677.368,33 zł;
 • konsorcjum firm PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa i "EVECO" Ewa Peraj z Łodzi na kwotę 571.789,73 zł.


Po wnikliwej weryfikacji dokumentów, w dniu 4 października opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą okazała się propozycja złożona przez konsorcjum.

Źródło: UM Uniejów