wersja testowa serwisu

Gminny Konkurs Plastyczny „Ptaki pól, łąk i lasów”

ptaki

Zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne oraz z klas I-III z terenu gminy Uniejów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Motywem przewodnim są ptaki.

Cele konkursu:
– pogłębienie zainteresowań dzieci ochroną środowiska
-rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywnych dzieci
– rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

Zasady konkursu:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów
2.Kategoria wiekowa KLASY I-III
3.Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę plastyczną o tematyce zgodnej z tematem konkursu nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną.
4. Każda praca na odwrocie (b. ważne!) powinna zawierać dane autora (czytelne pismo)
imię i nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły z danymi kontaktowymi, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
5.Technika wykonania pracy: rysunek – kredki , mazaki, pisaki (wyklucza się materiały sypkie).
6.Prace powinny być wykonane na brystolu w formacie A4 – nie podklejone

Ocena:
1.Prace ocenione będą przez Jury powołane przez organizatora.
2.Jury oceni samodzielność wykonania, staranność i oryginalne potraktowanie tematu
3.W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie inny podział nagród niż to jest zapisane w regulaminie.
Werdykt Jury jest nieodwołalny.
4.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród, które nastąpi 10 października b.r. na Dziedzińcu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie
5.Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie.

Uwagi końcowe:
1.Praca nadesłana na konkurs nie będzie zwracana. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonego egzemplarza pracy.
2. Osoby nadsyłające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133,poz.833, z późn.zm)
3.Praca nie spełniająca kryteriów tematycznych oraz wymogów regulaminu nie będzie podlegać ocenie.
4.Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (druk oświadczenia dołączony do regulaminu)
5. Prace należy dostarczyć do dnia 02.10.2020 r., na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie ul. Kościelnicka 8/10.
Dane kontaktowe: nr tel. 63 28 88 077 lub 661 749 601, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator:
Uniejów Uzdrowisko Termalne
MISJA Przygoda. Uniejów
PGK „Termy Uniejów"
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Źródło: UM Uniejów