wersja testowa serwisu

Gminny Konkurs Literacki „Ekologicznie o ptakach”

typewriter-801921_1920

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów do wzięcia udziału w konkursie literackim.

Cele konkursu:
-podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia
-propagowanie właściwych postaw oraz ekologicznego stylu życia
-kształtowanie postaw i zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej z ochrona środowiska i gospodarka odpadami
– promowanie młodych talentów

Zasady konkursu:
1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów
2.Kategoria wiekowa ( Kategoria 1: Klasy IV-V)/ (Kategoria 2: Klasy VI-VIII)
3.Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jeden wiersz, nigdzie nie publikowany i nie nagradzany.
4. Każda praca na odwrocie (b. ważne!) powinna zawierać dane autora (czytelne pismo),
imię i nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły z danymi kontaktowymi, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Ocena:
1.Prace ocenione będą przez Jury powołane przez organizatora.
2.Jury oceni samodzielność, kreatywność, walory językowe, poziom artystyczny nadesłanego wiersza.
3.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie inny podział nagród niż to jest zapisane w regulaminie.
Werdykt Jury jest nieodwołalny.
4.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród, które nastąpi 10 października b.r. na Dziedzińcu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
5.Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie.


Uwagi końcowe:
1.Praca nadesłana na konkurs nie będzie zwracana. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonego egzemplarza pracy.
2. Osoby nadsyłające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133,poz.833, z późn.zm)
3.Praca nie spełniające kryteriów tematycznych oraz wymogów regulaminu nie będzie podlegała ocenie.
4.Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (druk oświadczenia dołączony do regulaminu)
5. Prace należy dostarczyć do dnia 02.10.2020 r.,na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie ul. Kościelnicka 8/10.
Dane kontaktowe: nr tel. 63 28 88 077 lub 661 749 601, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator:
Uniejów Uzdrowisko Termalne
MISJA Przygoda. Uniejów
PGK „Termy Uniejów"
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Źródło: UM Uniejów