wersja testowa serwisu

Gmina Uniejów z dofinansowaniem na montaż odnawialnego źródła energii w szkole w Wieleninie

pieniadz4

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpatrzył pozytywnie wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie".

Zakręć prac inwestycyjnych ujętych we wniosku obejmuje: wymianę starego, nieefektywnego kotła na paliwo stałe – gazową pompę ciepła (korzystającą z gazociągu przebiegającego przed budynkiem szkoły), modernizację instalacji c.w.u. – poprzez montaż elektrycznych podgrzewaczy wody; wymianę grzejników oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Montaż systemu paneli fotowoltaicznych będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 065 445,12 zł, natomiast dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Łodzi to kwota 748 020 zł.

W ramach tego samego naboru został złożony. również wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie" na kwotę 692 800 zł – czekamy na decyzją z Funduszu.

źródło: UM Uniejów