Gmina Uniejów: W świetlicach wiejskich praca wre

D34A7948-1
fot. UM Uniejów

Niedawno informowaliśmy o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą zadania pn. „Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska", a tymczasem, już spieszymy z relacją z przebiegu prac, które prowadzone są we wnętrzach strażnic od połowy stycznia bieżącego roku.

W wyniku zawartej umowy prowadzone są roboty wykończeniowe strażnic OSP w miejscowościach: Orzeszków i Wola Przedmiejska oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki. Trzy ekipy budowlane pracują jednocześnie w każdym z budynków, dzięki czemu stopień zaawansowania inwestycji jest bardzo wyrównany. Co więcej, zadowalające tempo dotychczas wykonanych prac daje optymistyczne rokowania na wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Zakres prac budowlanych i wykończeniowych obejmuje:

  • przygotowanie powierzchni ścian (uzupełnienie ubytków, wyrównanie i oczyszczenie powierzchni) i ich malowanie;
  • wymianę i montaż nowych ościeżnic oraz drzwi wewnętrznych;
  • licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni;
  • montaż kratek wentylacyjnych w wybranych pomieszczeniach;
  • montaż opraw oświetleniowych LED wewnętrznych i zewnętrznych;
  • licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach łazienek w Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej (łazienka w Skotnikach została wykonana w ramach innego zamówienia)
  • oraz lakierowanie ścian w budynku świetlicy wiejskiej w Skotnikach.


W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta jest już opublikowane zapytanie ofertowe, w ramach którego wyremontowane strażnice zostaną wyposażone w meble kuchenne oraz niezbędny sprzęt AGD. Zakres planowanych zakupów został określony indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględnia istniejące warunki lokalowe i był konsultowany z gospodarzami budynków. Mamy nadzieję, że po zakończeniu inwestycji, tak przygotowane świetlice zaczną tętnić życiem i staną się miejscem integracji lokalnej społeczności.

Wykonawcą bieżącej inwestycji jest firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna COM-BUD ze Słodkowa – Kolonii, która w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym w grudniu 2023 r., złożyła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając komplet prac wykończeniowych we wszystkich trzech obiektach na łączną kwotę 133.532,58 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Źródło: UM Uniejów