wersja testowa serwisu

Gmina Uniejów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwają roboty w trzeciej strażnicy

D34A8426
fot. UM Uniejów

Najpierw mieszkańcy Skotnik, w dalszej kolejności – Orzeszkowa, a teraz, również Wolacy zobaczyli światełko w tunelu, w długiej podróży, która rozpoczęła się mniej więcej o tej samej porze roku, we wrześniu 2018 roku.

Wtedy to, na łamach strony internetowej oraz lokalnej prasy, w artykule „Przełom w realizacji projektu termomodernizacji strażnic OSP. Ponad 1,5 mln zł dofinansowania na inwestycje w sześciu miejscowościach" informowaliśmy Państwa o środkach pozyskanych na realizację dwóch projektów kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Łączna kwota, przyznana gminie Uniejów na ten cel z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, to w sumie przeszło 1,5 mln zł!

Niestety, droga do zmaterializowania założeń zawartych we wnioskach i dokumentacji projektowej okazała się wyboista, dłuższa niż ktokolwiek by przewidział, a przede wszystkim – dużo droższa. W kilkukrotnie powtarzanej procedurze przetargowej, wykonawcę zamówienia dla jednego z dwóch projektów (3 z 6 strażnic OSP) wyłoniono dopiero w pierwszej połowie tego roku. Przez ten okres, zarówno sytuacja na rynku budowlanym, jak i ceny samych materiałów znacząco się zmieniły, ale akceptując wyższe od przewidzianych koszty remontu poszczególnych budynków, Gmina Uniejów zawarła w czerwcu br. umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska". Inwestycja na terenie pierwszych dwóch sołectw jest już w wysokim stopniu zaawansowania. Od dwóch tygodni roboty rozbiórkowe i przygotowawcze prowadzone są także w trzeciej miejscowości, w Woli Przedmiejskiej.

W ramach zleconego zadania, w każdym z obiektów prowadzone są następujące prace: docieplenie ścian elewacyjnych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej (w tym wykonanie tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania i okablowania nowych urządzeń, wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przepięciowej), a także kompleksowa przebudowa zadaszenia strażnic, polegająca na wykonaniu wieńca żelbetowego pod murłatą, wymianie konstrukcji dachu z wiązarów kratowych, dociepleniu stropów, montażu nowego pokrycia dachu i wykonaniu obróbek blacharskich. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, jest przedsiębiorstwo HYDRO-MAT s.c. B.Szczęsny, D.Kruczek z Gusina. Koszt prac, przewidzianych do wykonania w budynku OSP w Woli Przedmiejskiej, firma wyceniła na kwotę 440 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych strażnic, roboty w Woli Przedmiejskiej zaczęto od demontażu całej konstrukcji dachu wraz z poszyciem. Odkryte kominy wykazują spękania i ubytki tynków, czapek, zniszczenia powłok malarskich i zawilgocenie. Po uprzednim sprawdzeniu przepustowości kanałów, budowlańcy wypełnią ubytki, a następnie wzmocnią zewnętrzną konstrukcję kominów siatką i tynkiem w kolorze elewacji. Czapki kominów zostaną odtworzone, a następnie pokryte od góry blachą ocynkowaną. W dalszej kolejności, na bazie odtworzonego wieńca stropowego, który wzmocni konstrukcję ścian nośnych, powstanie nowy szkielet więźby dachowej z wiązarów. Zdemontowanie pokrycia dachowego umożliwi docieplenie istniejących stropów. Płyty z wełny mineralnej zostaną w tym celu ułożone na deskach opartych na dolnym pasie wiązara. Całość wymienionej konstrukcji dachu, po uprzednim zaimpregnowaniu, pokryje płaska, ocynkowana i powlekana blacha w kolorze grafitowym.

W zakresie prac elewacyjnych, w pierwszej kolejności do wymiany jest cała stolarka. Nowe okna oczekują na montaż, zmagazynowane tymczasowo w garażu.

Obecna brama segmentowa, mimo że wydaje się być w zadowalającym stanie, nie spełnia przyjętych w projekcie norm termoizolacji. W związku z czym, podobnie jak drzwi wejściowe, podlega wymianie na nową. Pozostając w temacie dostępu do budynku z zewnątrz, sfatygowane schody, które znajdują się od strony frontowej, mają zostać gruntownie naprawione. Kraty w oknie, szpecące przednią fasadę strażnicy, na etapie wymiany stolarki na nową, znikną bezpowrotnie.

Ściany zewnętrzne wraz z fundamentami będą osuszone, zaizolowane oraz docieplone przy użyciu płyt z wełny mineralnej. Tak powstałą, jednolitą powierzchnię wzmocni siatka zatopiona w kleju montażowym, zaś – nałożona jako warstwa ostatnia – silikatowa wyprawa tynkarska, będzie stanowiła zewnętrzną elewację budynku na ścianach: zachodniej, północnej i południowej. Po stronie wschodniej, czyli „od drogi", stanowiącej front strażnicy, zostanie wykonana ściana trójwarstwowa, z użyciem – jako warstwy zewnętrznej – kamienia wapiennego, jak na załączonym projekcie.

Wykończenie budynku przy użyciu białego kamienia jest bezpośrednim nawiązaniem do historycznego budownictwa regionalnego, świadczącego o odrębności architektonicznej gminy Uniejów. Zastosowanie lokalnego surowca, tzw. „opoki" w budynkach mieszkalnych i gospodarskich nadaje krajobrazowi kulturowemu naszej okolicy wyjątkowości i wyróżnia go na tle regionów środkowej Polski.

Po wymianie pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i wykonaniu elewacji, budynek zyska kompletnie nowe obróbki blacharskie, w tym: rynny, rury spustowe, parapety, obróbki kominów oraz przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, powlekanej – również w kolorze grafitowym, a także nową instalację odgromową, oprawy świetlne oraz mocowanie tablic informacyjnych.

źródło: UM Uniejów