Gmina Uniejów gminą cyfrową? – Wybrano wykonawców przetargu

cyfrowa
fot. UM Uniejów

Wraz z końcem marca w uniejowskim magistracie ogłoszony został przetarg na dostawy w ramach zadania pn.: „Cyfrowa Gmina", którego przedmiotem były: zakup, dostawa oraz instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania.

Zamówienie podzielone zostało na 4 części, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania, co oznacza, że oferenci mogli składać oferty zarówno na poszczególne, jak i na wszystkie części zadania.

Część 1

Zakres przedmiotowy obejmował:

 1. Stacje robocze – 7 szt.,
 2. Monitor z uchwytem – 7 szt.,
 3. Laptopy – 4 szt.
 4. Oprogramowanie antywirusowe – 4 szt.

Pierwszą częścią zamówienia zainteresowało się czterech Wykonawców:

 1. CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA Sp. z o.o. z Radomia – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 56 580,00 zł
 2. Prime Computers Dariusz Leszczyński z Wrocławia – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 42 810,15 zł
 3. JAROSŁAW KAŹMIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM z Poznania – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 47 471,85 zł
 4. ALLTECH – sp. j. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK z Płocka – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 59 773,08 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w ramach zadania pn.: „Cyfrowa Gmina" w zakresie części 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez JAROSŁAW KAŹMIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM z Poznania.

Część 2

Zakres przedmiotowy obejmował:

 1. Serwer – 1 szt.,
 2. Serwer NAS – 1sz.

Oferty w drugiej części zamówienia złożyły cztery firmy:

 1. Omnis sp. z o.o. z Katowic – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 76 095,18 zł
 2. CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA Sp. z o.o. z Radomia – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 106 702,50 zł
 3. Tricell Piotr Kochański, Pamięci Katynia z Radomia – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 83 947,50 zł
 4. JAROSŁAW KAŹMIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM z Poznania – zadeklarowana przez firmę kwota wyniosła 78 793,80 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy w ramach zadania pn.: „Cyfrowa Gmina" w zakresie części 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez JAROSŁAW KAŹMIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM z Poznania.

Część 3

Zakres przedmiotowy obejmował:

 1. Zasilacz awaryjny UPS – 1szt.
 2. Słuchawki z mikrofonem – 7szt.,
 3. Kamera Internetowa – 1szt.
 4. Skanery – 1szt.
 5. Szafa Rack – 1szt.
 6. Kontroler Sieci – 1szt.
 7. Przełącznik zarządzany – 1szt.
 8. Narzędzie do dwustopniowej autoryzacji dla połączeń zdalnych – 10 szt.
 9. Przełącznik zarządzalny – 1szt.
 10. Access Pointy – 6 szt.

W tej części przetargu nie złożona została żadna oferta, dlatego procedura została uruchomiona ponownie.

Część 4

Zakres przedmiotowy obejmował:

 1. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Ofertę dotyczącą dostawą urządzenia wielofunkcyjnego złożyła tylko 1 firma – Madax Plus Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość zamówienia wyceniona została na kwotę 16 137,60 zł. Oferta ta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, co sprawiło, że została ona przyjęta przez Zamawiającego.

Na sfinansowanie całego zamówienia Gmina Uniejów zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 178 707,75 zł brutto, w tym:

 • na sfinansowanie części nr 1 (stacje robocze, monitory z uchwytem, laptopy, oprogramowanie antywirusowe): 54 376,98 zł
 • na sfinansowanie części nr 2 (serwer, serwer NAS): 78 325,65 zł
 • na sfinansowanie części nr 3 (zasilacz awaryjny UPS, słuchawki z mikrofonem, kamera internetowa, skaner, szafa Rack, kontroler sieci, przełącznik zarządzany, narzędzie do dwustopniowej autoryzacji dla połączeń zdalnych, access pointy): 29 344,77 zł
 • na sfinansowanie części nr 4 (urządzenie wielofunkcyjne): 16 660,35 zł


Wszystkie Przedmioty zamówienia mają być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uprzedniego używania, wolne od wad i kompletne tj. posiadające wszelkie akcesoria, kable, przewody niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Korzystać z niego będą nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie.

Cyfrowa Gmina – skąd pomysł?

Podczas pandemii COVID-19 niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu. W odpowiedzi na te problemy powstał projekt „Cyfrowa Gmina", którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Źródło: UM Uniejów