Gmina Pęczniew ma "Sołectwa na Plus". Zrealizowano kolejne inwestycje

Dotacje_2023_Tablice_Solectwo_na_Plus_wspolfinans

Na terenie gminy Pęczniew w ostatnim czasie zrealizowano kilka projektów w ramach programu "Sołectwo na Plus".

  • Gmina Pęczniew informuje, że zrealizowano projekt lokalny pod nazwą: „Zmiany Sołectwa Jadwichna na Plus" współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus"

Całkowita wartość projektu wynosi 18 600,00 zł.

  • Gmina Pęczniew informuje, że zrealizowano projekt lokalny pod nazwą: „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Księżej Wólce" współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus"

Całkowita wartość projektu wynosi 12 200,00 zł.

  • Gmina Pęczniew informuje, że zrealizowano projekt lokalny pod nazwą: „Piękne Sołectwo Brodnia Kolonia" współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus"

Całkowita wartość projektu wynosi 12 100,00 zł.

źródło: UG Pęczniew