Ewakuacja osób z obiektu przemysłowego w Starym Gostkowie. To były ćwiczenia służb

Ewakuacja osób z obiektu przemysłowego w Starym Gostkowie. To były ćwiczenia służb
fot. KPP Poddębice

31 października 2023 roku po godz. 9:00 w fabryce tytoniu JTI Polska sp. z o.o. w Starym Gostkowie Straż Pożarna z Policją przeprowadziła ćwiczenia ewakuacyjne sprawdzające mobilność sił ratowniczych. Celem ćwiczenia było zweryfikowanie i aktualizacja procedur na wypadek ewakuacji ludzi i mienia z budynku po otrzymaniu informacji o pożarze.

We wtorek, 31 października 2023 roku, na terenie fabryki tytoniu JTI zaczęło pojawiać się intensywne zadymienie. Na miejscu w akcji uczestniczy personel medyczny oraz powiadomione służby ratunkowe takie jak Policja i Państwowa Straż Pożarna. Na szczęście to tylko scenariusz wspólnych ćwiczeń służb ratowniczych. 

Plan wspólnych działań zakładał organizację i prowadzenie ewakuacji pracowników znajdujących się w fabryce w związku z pożarem. Zadania jakie mieli do wykonania policjanci to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpraca z podmiotami biorącymi udział w ewakuacji, a także podejmowanie działań ratowniczych.

Celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie wymiany informacji z organami nadrzędnymi oraz współdziałanie i koordynacja działań wszystkich służb w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji. Istotne było także wypracowanie algorytmów postępowania i sposobu działania wszystkich podmiotów biorących udział w ćwiczeniach.

Po zakończonych działaniach przedstawiciele formacji omówili procedury stosowane podczas takiej sytuacji, a także wymienili spostrzeżenia w związku z problemami jakie mogą powstać na wypadek realnego zagrożenia pożarem.

Źródło: KPP Poddębice

Zobacz zdjęcia (fot. OSP Wartkowice / WSP Leźnica Wielka):