Dzielnicowa z gminy Wartkowice doceniona przez kuratora. Komendant otrzymał specjalne podziękowania

265-188336

„Składam podziękowanie (...) za pomoc i wykazywanie się empatią oraz wsparcie w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania rodzin i nieletnich na terenie gminy Wartkowice" - to fragment podziękowania, jakie wpłynęło do Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach. Choć dzielnicowi niejednokrotnie spotykają się z wdzięcznością mieszkańców za pomoc w rozwiązywaniu problemów, tym razem słowa uznania wyraził jeden z kuratorów z łaskiego Sądu.

Kuratorzy sądowi to, osoby, które na co dzień ściśle współpracują z policjantami. Ich praca polega przede wszystkim na obiektywnej ocenie aktualnej sytuacji życiowej podopiecznych oraz na sprawowaniu nadzoru nad nimi i pilnowaniu, by wypełniały zalecenia, które nałożył na nich sąd. Najczęściej ich współpraca odbywa się z policjantami „pierwszego kontaktu", czyli dzielnicowymi, którzy z racji wykonywanych obowiązków muszą wiedzieć o wszystkim, co dotyczy osób zamieszkujących w podległym im rejonie.

Do poddębickiej komendy niejednokrotnie wpływają podziękowania dla dzielnicowych od mieszkańców powiatu za pomoc w rozwiązywaniu problemów. Tym razem jednak na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł. insp. Adama Kolasy wpłynęło podziękowanie od kuratora z Sądu Rejonowego w Łasku. 

- Dzielnicowa gminy Wartkowice mł. asp. Katarzyna Czupryńska została doceniona za zaangażowanie i oddanie swojej pracy. Wyróżniono także jej gotowość do działania na rzecz społeczeństwa - informuje st. sierż. Alicja Bartczak. - Te kilka miłych zdań doceniających aktywność i zaangażowanie policjantki z pewnością będzie cenną nagrodą za jej wzorową postawę i zarazem motywacją do dalszej oddanej służby.