wersja testowa serwisu

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie z grantem na walkę z epidemią Covid-19

pieniadz4

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Piotr Majer – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Jadwigi Zagozdy – Skarbnika Powiatu, w imieniu Powiatu Poddębickiego podpisali z Województwem Łódzkim umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pozyskane środki w wysokości 440 050 zł trafią do Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie z przeznaczeniem na:

- dodatki do wynagrodzeń personelu pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r.,
- zapewnienie personelowi pracującemu bezpośrednio z pensjonariuszami możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania w okresie od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r.,
- utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w okresie od 15.07.2020 r. do 14.10.2020 r.

Podstawowym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Poddębicach