Decyzją Premiera Gmina Uniejów otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

D34A0097-2048x1365
fot. UM Uniejów

Do Gminy Uniejów trafią kolejne rządowe środki na poprawę infrastruktury drogowej. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok.

Zadanie, o którym mowa, znalazło się na liście podstawowej zadań gminnych województwa łódzkiego i dotyczy budowy drogi dla pieszych w miejscowości Człopy. Wartość przyznanego dofinansowania opiewa na kwotę 510 tys. zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych), to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Dofinansowane zadania mają służyć modernizacji infrastruktury drogowej w celu zapewnienia wygodniejszego i bezpieczniejszego ruchu.

Źródło: UM Uniejów