wersja testowa serwisu

Całe rodziny świętowały obchody gminnego Święta Plonów

Całe rodziny świętowały obchody gminnego Święta Plonów

Całe rodziny świętowały obchody gminnego Święta Plonów, które odbyło się w s​obotę 5 września. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy sołectw Wielenin i Wielenin – Kolonia.

Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty w Wieleninie. Msze celebrował ks. Jarosław Olszewicz – proboszcz parafii wraz z koncelebrasami: ks. Inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem – Dziekanem Dekanatu Uniejowskiego oraz ks. Julianem Głowackim – Redaktorem Naczelnym Tygodnika Idziemy – Ład Boży.

Dożynkowe obrzędy

Korowód dożynkowy zainicjował część obrzędową uroczystości. Barwny pochód z wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi, oprawą muzyczną w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Spicymierz oraz w towarzystwie reprezentacji konnej ze „Stajni Bocianie Gniazdo" przeszedł drogę spod kościoła na plac remizy strażackiej.

Dożynki Gminy Uniejów zgromadziły rolników oraz ich rodziny, radnych i sołtysów gminy Uniejów, ale także gości, którzy swoją obecnością zechcieli zaszczycić to wyjątkowe święto. Wśród nich znaleźli się: Sara Kowalska – Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Joanny Lichockiej, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna- Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Stanisław Katusza-Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Marek Jabłoński- były Zastępca Burmistrza Uniejowa , mł. bryg. Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy PSP w Poddebicach, Maciej Obrębski – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

„Dożynki to święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. Tradycja dożynkowa miała od dawna szczególne znaczenie. Od obfitości zebranych plonów rolnych zależał byt i dostatek każdej wiejskiej rodziny" – takie słowa podczas powitania, w imieniu gospodarzy dożynek, wygłosił sołtys Wielenina – Mirosław Kolasa.

Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili: Marta Pawlak (Wielenin- Kolonia) oraz Konrad Trzebiński (Wielenin). W imieniu rolników przekazali chleb, symbol dożynkowej wdzięczności, Burmistrzowi Gminy Uniejów – Józefowi Kaczmarkowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie- Tomaszowi Wójcikowi, Dziekanowi Dekanatu Uniejowskiego – ks. Inf. Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, Proboszczowi Parafii Wielenin – ks. Jarosławowi Olszewiczowi oraz wszystkim przybyłym gościom.

Burmistrz Uniejowa dziękując za chleb z tegorocznych zbiorów powiedział:

„Ten bochen chleba to nasza wiara, nasza historia nasza przeszłość, to kod genetyczny Polski."

W swoim przemówieniu Burmistrz przypomniał również, że to rolnicy, mimo ogromu i trudu pracy na roli zdołali wznieść z kamienia wapiennego, swoim wysiłkiem piękny kościół parafialny, w którym odbyły się uroczystości oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.


Przekazanie wieńców dożynkowych

Wyjątkowym momentem uroczystości było przekazanie wieńcy dożynkowych zaproszonym gościom.

Burmistrz Uniejowa odebrał niezwykle okazały wieniec z rąk gospodarzy dożynek – delegacji mieszkańców Wielenina i Wielenina Kolonii. Wieniec przygotowany został ze zbóż przeplatanych kwiatami. Zawierał jabłka – symbol urodzaju oraz jarzębinę – symbol dostatku. Nadano mu kształt łodzi będącej symbolem dostatku i trudu życia, która wypełniona została owocami, kwiatami i chlebem – symbolami obfitości i błogosławieństwa. Wstążki stanowiące dekorację wieńca symbolizowały barwy narodowe, a na żaglu zamieszczono wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II i słowo „Usłysz" – będące wołaniem o opiekę i o to, aby nigdy nikomu nie zabrakło chleba.

Sołectwo Kozanki Wielkie przygotowało wieniec parafialny, który podczas mszy świętej przekazany został oficjalnie w kościele księdzu proboszczowi. Był to wieniec o wysokości 110 cm z umieszczonym w centralnej części kielichem z hostią. Koło i ramiona wieńca oplecione zostały kłosami zbóż składających się z owsa, jęczmienia, żyta, pszenicy i pszenżyta. Zwieńczony został bukietem kwiatów. Kilich ze słomy wypełniony został siemieniem lnianym, a całość ozdobiona kwiatami i jarzębiną. U podnóża kielicha położono worki ze zbożem i owoce.

Wieniec sołectwa Lekaszyn stworzono w formie kosza dożynkowego, który symbolizował dary, jakie otrzymujemy z pól ogrodów i sadów. Do jego wykonania zużyto kłosy zbóż, które rolnicy zbierali ze swoich pól. W centralnym miejscu znalazł się chleb, jako symbol ciała Chrystusa i podstawowy pokarm człowieka. Wieniec był podziękowaniem Bogu i ludziom za tegoroczne zbiory. Wieniec zaprezentowała najmłodsza delegacja, która przekazała go na ręce Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Joanny Lichockiej.

Wieniec Koa Gospodyń Wiejskich w Wilamowie symbolizował trzy motywy: tradycję, wiarę i przywiązanie do polskości. Pierwszy symbol upleciony ze wszystkich rodzajów zbóż, jakie rolnicy uprawiają na swoich polach, był odniesieniem do tradycji związanej z zakończeniem żniw. Drugi symbol znalazł odzwierciedlenie w postaci Najświętszej Hostii i chleba- symbolu wiary i wdzięczności Bogu za tegoroczne zbiory. Trzeci w postaci kwiatów i owoców był symbolem radości podziękowania wszystkim związanym z polskością i wsią oraz tym, którzy mają swój wkład w zbieraniu płodów rolnych rosnących na polskich polach i w sadach. Wieniec ten odebrała z rąk delegacji Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Starosta Powiatu Poddębickiego wraz z reprezentacją powiatu odebrała wieniec stworzony przez Koło Gospodyń Wiesjkich w Spycimierzu przy współpracy z mieszkańcami sołectwa Spycimierz. Był to wieniec w kształcie kosza. Znajdujące się w nim kwiaty i liście ukazywały piękno świata, które zostało stworzone dla człowieka oraz symbolizowały obfitość darów zebranych latem tego roku. .

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik wręczyli delegacjom reprezentującym twórców poszczególnych wieńców dożynkowych nagrody pieniężne ufundowane przez P.G.K. „TERMY UNIEJÓW" Spółka z o. o. w Uniejowie.

Część obrzędową dożynek zakończyły tradycyjne przyśpiewki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „WŁOŚCIANKI" z Wielenina.


Atrakcje

Gospodarze i organizatorzy Dożynek Gminy Uniejów zadbali o to, aby zarówno dzieci jak i dorośli podczas uroczystości mogli spędzić miło czas.

Koło Gospodyń Wiejskich z Wielenina zapraszało do swojego stoiska, na pełną smaków ucztę kulinarną, przygotowaną przez swoje członkinie. Najmłodsi mogli skorzystać z możliwości przejazdu na konikach, dmuchanych zjeżdżalni, słodkich stoisk z watą cukrową oraz atrakcji w postaci malowania twarzy.

Dla wszystkich przygotowano również część artystyczną, w której wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Spycimierz, Kapela „Ze wsi Wilamów" oraz zespół „Czardasz Trio".

Podczas wydarzenia prowadzone były również dwie inne akcje: szczepienie przeciw COVID-19 oraz spis powszechny.

Punkt szczepień zorganizowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wieleninie, w ramach programu #SzczepimySię z KGW. Wszyscy zainteresowani mogli przyjąć szczepionkę bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę.

Z kolei punkt do spisu powszechnego, dzięki obecności rachmistrza, umożliwił spisanie się tym, którzy dotąd tego nie uczynili.

Uroczystość zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorami i gospodarzami Dożynek Gminy Uniejów byli: Burmistrz Uniejowa, Rada Miejska w Uniejowie, Parafia Wielenin, Sołectwo Wielenin, Sołectwo Wielenin-Kolonia, KGW w Wieleninie, KGW w Wielennie –Kolonii , Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie , P.G.K. TERMY UNIEJÓW oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Źródło: UM Uniejów, ZDJĘCIA: TUTAJ.