wersja testowa serwisu

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Józefa Kaczmarka

D34A9281-1536x1024

Podczas odbywających się w dniu 29 czerwca obrad Rada Miejska w Uniejowie udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi. Radni byli jednogłośni w podejmowaniu decyzji.

Absolutorium jest zatwierdzeniem realizacji budżetu minionego roku, a o jego udzieleniu decyduje Rada Miejska. Jego przyznanie stanowi nie tylko pozytywną ocenę dla działań urzędu i wydatkowania przez burmistrza gminnych środków, ale jest też swoistym wyrazem zaufania. Na XLVI posiedzeniu radni nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Jak wynika z analizy, w ubiegłym roku dochody ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 56.147.560,12 zł (97,10 % planu) , natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 53.856.169,63 zł (74,22 % planu). Regionalna Izba Rachunkowa z Łodzi, zaopiniowała pozytywnie budżet wskazując, że rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ponad dwóch milionów złotych, zamiast planowanego deficytu w kwocie blisko 15 milionów złotych.

Dochody bieżące gminy wykonano na poziomie 43.600.238,34 zł (tj. 96,24 planu), a wydatki bieżące stanowiły równowartość 39.493.942,03 zł (89,11 % planu). Dochody majątkowe osiągnęły wartość 12.547.321,78 zł, a wydatki majątkowe 14.362.227,60 zł. W pozytywnej opinii RIO w Łodzi pojawiła się również uwaga o niskim wykonaniu wydatków majątkowych na poziomie ok. 51 % planu. Przyczyną niskiego wykonania finansowego w 2020 roku poszczególnych zadań inwestycyjnych miała być pandemia koronawirusa,

Ubiegły rok niemal w całości upłynął pod znakiem pandemii. Żadna inna gmina w województwie łódzkim w dochodach własnych nie została tak wyraźnie i dotkliwie dotknięta skutkami pandemii jak gmina Uniejów. Rekompensaty, które otrzymaliśmy w żaden sposób nie pokryły tego co moglibyśmy mieć w normalnej sytuacji. Tym bardziej cieszy, ze udało się utrzymać wszystkie miejsca pracy, również wśród pracowników Term, które zatrudniają ponad 150 osób – mówił burmistrz Kaczmarek w sprawozdaniu.


Pandemia istotnie postawiła wiele wyzwań, wymagała zamiany sposobu myślenia i pracy. W tej nowej rzeczywistości szczególnego znaczenia nabrały wartości takie jak: bezpieczeństwo, zdrowie, przewidywalność jutra.

Mimo wszystko staraliśmy się pracować normalnie, urząd cały czas funkcjonował. Dziękuję pracownikom, radnym, sołtysom za pomoc i wsparcie, by w miarę możliwości wszystko sprawnie funkcjonowaniu. Dzięki temu, nie pod względem inwestycji udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele – podkreślił burmistrz.

Co wykonano w ramach gminnego budżetu oraz przy wsparciu środków zewnętrznych? Lista ubiegłorocznych zadań na rzecz rozwoju gminy nie jest krótka, obejmuje inwestycje zarówno turystyczne, infrastrukturalne jak i społeczne. Znajdziemy na niej m.in. przebudowę Trasy Bożego Ciała, budowę drogi w Spycimierzu – tzw. by-passa, przebudowę drogi w Hipolitowie i w Czepowie. Ponadto przeprowadzono niezbędne remonty na terenie Uniejowa, m.in. w przedszkolu, zmodernizowano pomieszczenia szkole w Szkole Podstawowej w Uniejowie. W ubiegłym roku zakończyły się prace w związku z zagospodarowaniem terenu wokół kolegiaty, oświetleniem publicznym i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Jak wynika z analizy, w ubiegłym roku dochody ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 56.147.560,12 zł (97,10 % planu) , natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 53.856.169,63 zł (74,22 % planu). Regionalna Izba Rachunkowa z Łodzi, zaopiniowała pozytywnie budżet wskazując, że rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ponad dwóch milionów złotych, zamiast planowanego deficytu w kwocie blisko 15 milionów złotych.

Dochody bieżące gminy wykonano na poziomie 43.600.238,34 zł (tj. 96,24 planu), a wydatki bieżące stanowiły równowartość 39.493.942,03 zł (89,11 % planu). Dochody majątkowe osiągnęły wartość 12.547.321,78 zł, a wydatki majątkowe 14.362.227,60 zł. W pozytywnej opinii RIO w Łodzi pojawiła się również uwaga o niskim wykonaniu wydatków majątkowych na poziomie ok. 51 % planu. Przyczyną niskiego wykonania finansowego w 2020 roku poszczególnych zadań inwestycyjnych miała być pandemia koronawirusa,

Ubiegły rok niemal w całości upłynął pod znakiem pandemii. Żadna inna gmina w województwie łódzkim w dochodach własnych nie została tak wyraźnie i dotkliwie dotknięta skutkami pandemii jak gmina Uniejów. Rekompensaty, które otrzymaliśmy w żaden sposób nie pokryły tego co moglibyśmy mieć w normalnej sytuacji. Tym bardziej cieszy, ze udało się utrzymać wszystkie miejsca pracy, również wśród pracowników Term, które zatrudniają ponad 150 osób – mówił burmistrz Kaczmarek w sprawozdaniu.

Pandemia istotnie postawiła wiele wyzwań, wymagała zamiany sposobu myślenia i pracy. W tej nowej rzeczywistości szczególnego znaczenia nabrały wartości takie jak: bezpieczeństwo, zdrowie, przewidywalność jutra.

Mimo wszystko staraliśmy się pracować normalnie, urząd cały czas funkcjonował. Dziękuję pracownikom, radnym, sołtysom za pomoc i wsparcie, by w miarę możliwości wszystko sprawnie funkcjonowaniu. Dzięki temu, nie pod względem inwestycji udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele – podkreślił burmistrz.


Co wykonano w ramach gminnego budżetu oraz przy wsparciu środków zewnętrznych? Lista ubiegłorocznych zadań na rzecz rozwoju gminy nie jest krótka, obejmuje inwestycje zarówno turystyczne, infrastrukturalne jak i społeczne. Znajdziemy na niej m.in. przebudowę Trasy Bożego Ciała, budowę drogi w Spycimierzu – tzw. by-passa, przebudowę drogi w Hipolitowie i w Czepowie. Ponadto przeprowadzono niezbędne remonty na terenie Uniejowa, m.in. w przedszkolu, zmodernizowano pomieszczenia szkole w Szkole Podstawowej w Uniejowie. W ubiegłym roku zakończyły się prace w związku z zagospodarowaniem terenu wokół kolegiaty, oświetleniem publicznym i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Jednym z elementów sesji była debata nad raportem gminy, w której mogli brać udział mieszkańcy. Informacja o planowanej debacie podczas sesji znajdowała się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie, jednak nikt nie skorzystał z takiej możliwości.

Wielokrotnie w okresie pandemii można było przeczytać zarzuty, że postawiliśmy tylko na turystykę. Szkoda tylko, że ci którzy piszą w Internecie nie przyjdą i nie porozmawiają z nami na sesji. Sesje są otwarte, każdy mieszkaniec może tutaj przyjść i swoje wątpliwości wyrazić – zauważył radny Tomasz Wójcik.

Radny podkreślił także, że mimo niewątpliwych sukcesów, które zmieniły oblicze gminy nie tylko w kontekście samego miasta, ale i całej gminy, nie należy poddać się złudzeniu, że osiągnięto już szczyt możliwości.

Jesteśmy dalej biedną gminą na dorobku i jeżeli zaczniemy myśleć, że to co mieliśmy osiągnąć już osiągnęliśmy, to będziemy tracić. Odnieśliśmy sukces, bo udało się nadać gminie zupełnie nowe oblicze. Jeżeli mówi się o uzdrowisku i o turystyce to nie jest tak, że zbudowaliśmy tylko Termy. To grubo ponad 100 kilometrów dróg, kilkaset łączy wodociągowych na terenie gminy (…). Odnieśliśmy sukces, bo to inni się na nas wzorują. Odnieśliśmy sukces, bo tutaj inwestuje kapitał prywatny, zarówno miejscowy, jak i zewnętrzny. To jednak nie jest koniec pracy, ani nawet początek końca, co najwyżej koniec początku – podsumował radny.
Źródło: UM Uniejów