30. Jubileusz nadania imienia szkole w Wieleninie

D34A3142-1-1536x1024
fot. UM Uniejów

Szkoła Podstawowa im. Płk. pil. Szczepana Śbibiora w Wieleninie w dniu 9 maja obchodziła swoje święto – 30. rocznicę nadania szkole imienia i przekazania sztandaru. W uroczystościach wziął udział m.in. wnuk Patrona oraz wielu znamienitych Gości.

Obchody Jubileuszowe zainaugurowała Msza Św. w Kościele pw. Św. Jakuba i Doroty w Wieleninie. Nabożeństwo celebrowane było pod przewodnictwem ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza parafii Uniejów. W Eucharystii uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz zaproszeni Goście.

Następnie wszyscy udali się na plac szkoły w asyście Orkiestry Dętej ZHP OSP Uniejów. Tam kontynuowano dalszą część obchodów, które swym patronatem objęli: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

Zebranych powitała dyrektor szkoły Ewa Kolasa. Wśród gości znaleźli się m.in. Marek Mazur – wicewojewoda łódzki, Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, Janusz Brzozowski – łódzki kurator oświaty, wnuk płk. pil. Szczepana Ścibiora – Rafał Sopyło oraz lotnicy z Dęblina i Leźnicy Wielkiej.

Następnie Dyrektor przybliżyła historię nadania szkole imienia:

30 lat temu ówczesny dyrektor tej szkoły, a dzisiejszy burmistrz pan Józef Kaczmarek rozpoczął procedurę nadania szkole imienia i zaproponował postać pochodzącego z Uniejowa Szczepana Ścibiora. Był on nie tylko znakomitym pilotem, ale przede wszystkim bohaterem, który oddał życie za Ojczyznę. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej 13 maja 1994 r. szkoła podstawowa w Wieleninie otrzymała sztandar i z duma przyjęła imię płk. pil. Szczepana Ścibiora.

Obchody były okazją do przypomnienia postaci Patrona. Krótką lekcję historii zaprezentował Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie. W swoim wystąpieniu przytoczył kilka faktów z życia Szczepana Ścibiora, podkreślając nie tylko oddanie i służbę Polsce, ale też ogromne przywiązanie do Małej Ojczyzny, poczucie dumy z własnych korzeni i wielką miłość do swojej rodziny.

Wśród zabierających głos znalazł się także Rafał Sopyło – wnuk Pułkownika, który ze wzruszeniem wyraził wdzięczność za pamięć o ukochanym dziadku.

Z okazji 30-lecia nadania szkole imienia i sztandaru uczniowie mieli okazję do uroczystego odnowienia ślubowania.

Kolejnym punktem programu były podziękowania wygłoszone przez zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. burmistrz Józef Kaczmarek odnosząc się do wymagającej odwagi, jak na tamte czasy decyzji o wyborze Szczepana Ścibiora na Patrona szkoły.

Na pamiątkowej tablicy, która dzisiaj się tu znajduje, widnieje napis „zamordowany". Wszyscy proponowali zapis „zabity". Nie zgodziliśmy się na to, mimo że tablica nie była ufundowana przez szkołę, tylko instytucje zewnętrzne – mówił burmistrz.

Włodarz skierował słowa podziękowania wobec wszystkich, którzy służyli wsparciem w procedurze nadania imienia.

Zwieńczeniem tej części obchodów było złożenie wiązanej pod pomnikiem Patrona, po czym rozpoczęła się część artystyczna uroczystości.


Jej program przygotowała pani Ewa Maciejewska, która niezmiennie od 30 lat każdego roku w święto Patrona przygotowuje wraz z uczniami akademię i z uśmiechem mówi, że z tego względu nazywana jest przez wychowanków „Ścibiorologiem". Pani Ewa w kilku słowach nawiązała do pierwszego pokazu, który wówczas nosił tytuł „Prawda, Sprawiedliwość i Pamięć":

Dwa pierwsze elementy już się dokonały, teraz została tylko pamięć, dlatego tym razem zdecydowałam, że tegoroczny występ będzie poświęcony właśnie Pamięci i spotkaniu pokoleń – mówiła pani Ewa.

Równocześnie na placu szkolnym odbywał się pokaz sprzętu wojskowego, który prezentowali żołnierze z I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Jubileusz 30.Lecia to wydarzenie, które zapewne zapisze się dla szkoły złotymi zgłoskami. Dla wszystkich uczestników dostępna była Sala Patrona, w której oprócz zebranych pamiątek zaprezentowano prace plastyczne i literackie poświęcone Pułkownikowi Pilotowi, nagrodzone w konkursach poprzedzających obchody rocznicowe. Przybyli Goście mogli się wpisać do Księgi Pamiątkowej. 

Na okoliczność 30- Lecia nadania imienia wydano także jubileuszową publikację – tomik poezji „Ocalić od zapomnienia".

Płk. pil. Szczepan Ścibior urodził się w 1903 roku w Uniejowie. Był żołnierzem walczącym w 1939 roku, uczestnikiem bitwy o Francję i Anglię, komendantem OSL w Dęblinie, odznaczonym krzyżem Virtuti Militari. W 1952 roku został niewinnie oskarżony i zamordowany.

Źródło: UM Uniejów