O powiatowej młodzieżowej debacie pn. "Od Niepełnosprawności do Godności"

16 maja 2019r., w Sali Konferencyjnej Starostwa Poddębickiego, w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w powiecie poddębickim, odbyła się młodzieżowa debata pn. „Od Niepełnosprawności do Godności". Zorganizowana została przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Poddębicach oraz Starostwo Powiatowe w Poddębicach.


Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Komajda - Starosta Powiatu Poddębickiego.


Spotkanie dedykowane było przedstawicielom uczniów klas VIII oraz klas III gimnazjalnych ze wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Poddębickiego oraz przedstawicielom uczniów kl. III Gimnazjów. Ostatecznie do udziału w nim zgłosiła się młodzież ze Szkół Podstawowych w Kłódnej, Uniejowie, Poddębicach, Domaniewie, Dalikowie, Bałdrzychowie, Wilamowie oraz Zygrach, jak również z Gimnazjum w Poddębicach i Uniejowie. Młodym osobom należą się podziękowania, gdyż bez ich udziału debata w ogóle nie byłaby możliwa. Uczniowie przybyli pod opieką swoich dyrektorów bądź nauczycieli, do których również kierowane są podziękowania organizatorów.


Celem przedsięwzięcia było: uwrażliwienie młodzieży na problematykę niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, łamanie stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej, dotyczących tychże osób, promowanie ich talentów oraz integracja wszystkich uczestników spotkania (co m.in. wyrażone zostało w powitalnym wspólnym tańcu pn. "swing w uliczce").


Debacie towarzyszyły wystawy przepięknych i misternie wykonanych prac plastycznych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilkowicach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.


Szczególnego kolorytu uroczystości nadał barwny i emocjonalnie bardzo poruszający występ artystyczny pt. "Niech słońce świeci dla niepełnosprawnych dzieci. Sprawiedliwa niesprawiedliwość". Wykonali go uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, pod kierunkiem nauczycielek – Jolanty Wawrzyniak i Beaty Maciejewskiej. Po przedstawieniu - występujących, ich opiekunów oraz ich Szkołę obdarowano upominkami, ufundowanymi przez Starostwo Poddębickie.


Wszystkich gości przybyłych na spotkanie powitała Bożena Michalska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Poddębicach.


Debatę swoją obecnością zaszczycili Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Piotr Majer – Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Zdzisław Cyganiak – Członek Zarządu Powiatu w Poddębicach, Renata Wodziak – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie (wraz z pięcioma podopiecznymi i ich opiekunami), Grzegorz Wójcik – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilkowicach, przedstawiciele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie, Ilona Kubis – Kałucka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Romana Dominik - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Poddębickiego oraz Dorota Kubiak - Zastępca Naczelnika tegoż Wydziału, jak również Krzysztof Kaniecki – dziennikarz Dziennika Łódzkiego.


W spotkaniu łącznie wzięło udział 67 osób (w tym 40 uczniów z 9 szkół).


Po wprowadzeniu w istotę debaty, nastąpiła jej część warsztatowa. Nad właściwym jej przebiegiem czuwały pracownice Poradni - Ewa Jaszczura, Dominika Kuźniak, Małgorzata Charuba oraz Katarzyna Pełczyńska.


Młodzież podjęła pracę w grupach na temat takich zagadnień, jak: skojarzenia związane z określeniem „niepełnosprawność"; rodzaje niepełnosprawności; obraz osoby niepełnosprawnej w oczach zdrowej młodzieży; odczucia, myśli oraz spostrzeganie siebie przez osoby niepełnosprawne, w związku z dysfunkcjami, jakie posiadają; potrzeby uczniów w klasie/szkole; potrzeby uczniów niepełnosprawnych w klasie/szkole; bariery w klasie/w szkole/w życiu, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne; postawy rówieśników wobec osób niepełnosprawnych w klasie/szkole/w najbliższym środowisku; talenty osób niepełnosprawnych (co potrafią, co im się udaje, jakie mają/mogą mieć osiągnięcia/sukcesy; czego osoby zdrowe mogą uczyć się od osób niepełnosprawnych oraz co dla osób zdrowych oznacza życie obok osób niepełnosprawnych.


Dorośli uczestnicy debaty zastanawiali się natomiast nad sytuacją osób niepełnosprawnych oraz wizją ich wsparcia w lokalnym środowisku.


Na zakończenie części warsztatowej spotkania nastąpiła na forum prezentacja wytworów pracy grupowej. Należy mocno zaznaczyć, iż młodzież bardzo merytorycznie i rzeczowo odniosła się do zaproponowanych jej zagadnień. Wykazała się wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych. Podała wiele możliwych do realizacji form pomocy im oraz wsparcia ze strony zdrowych rówieśników. Bardzo trafnie wskazała na oczekiwane postawy wobec niepełnosprawnych kolegów w warunkach szkolnych oraz w życiu codziennym. Zauważyła ogromny pozytywny wpływ osób niepełnosprawnych na kształtowanie się uniwersalnego systemu wartości i prospołecznych postaw osób zdrowych.


Warto podkreślić, iż bardzo interesująca dla młodych osób okazała się przedstawiona prezentacja multimedialna pt. „Sławni niepełnosprawni". Zostały w niej pokazane osoby niepełnosprawne, które odegrały znaczącą rolę w kulturze, sporcie, nauce czy w pracy charytatywnej, a bez udziału których świat byłby uboższy.


Po podsumowaniu pracy warsztatowej, Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego oraz Zdzisław Cyganiak – Członek Zarządu Powiatu w Poddębicach - na ręce dyrektorów bądź nauczycieli Szkół, w podziękowaniu za udział w przedsięwzięciu, wręczyli Certyfikaty „Szkoła - miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym".


Podziękowania i podarunki, za uświetnienie debaty wystawami prac plastycznych podopiecznych, przekazanodlaPowiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowieoraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Wilkowicach.


Podziękowania przekazano także Dyrektorowi oraz nauczycielkom przygotowującym występ uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.


W czasie trwania spotkania jego uczestnicy mieli możliwość korzystania z ciepłych i zimnych napojów, konsumowania słodyczy oraz kanapek, ufundowanych przez organizatorów debaty.


Należy odnotować, że bardzo smaczne kanapki przygotowali uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Poddębicach, za co im bardzo dziękujemy.


Debatę zakończyła wspólna fotografia wszystkich jej uczestników. Potem były jeszcze kuluarowe rozmowy, dzielenie się wrażeniami i budującymi refleksjami. Tu i ówdzie słychać było, że „warto było być tutaj dzisiaj".


Na zakończenie tejże relacji dodatkowo informujemy, iż wytwory pracy grupowej zostaną wkrótce opracowane przez pracowników Poradni. W zwartej formie zostaną przekazane do Szkół biorących udział w opisywanym przedsięwzięciu, do Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz do Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Poddębickiego. Materiały będą wykorzystywane do celów edukacyjnych i promocyjnych.


Małgorzata Charuba, Dominika Kuźniak, Ewa Jaszczura

Zobacz także

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Sa…

Wzmocniony Ner Poddębice wraca do walki …

Ogólnopolskie działania "Sierpniowy…

Ner Poddębice: Nowy prezes. Zmiany w zar…

Zbliża się Powiatowy Piknik Rodzinny. Sp…

Będzie bezpieczniej na drodze krajowej n…

Termy Ner Poddębice: Nieudana próba gene…

Zbliża się kolejna edycja biegu "Le…

Ponad stu wystawców i wyjątkowe artykuły…

Pieniądze na zabytki, granty sołeckie or…

[ZDJĘCIA] Wakacje z dzielnicowym. Działa…

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego…

[ZDJĘCIA] Wędkarze rywalizowali na zbior…

[ZDJĘCIA] Dwa swojaków, starszych, młods…

Spotkanie w sprawie publicznych połączeń…

Znamy pary drugiej kolejki Okręgowego Pu…

[AKTUALIZACJA] Niebezpieczny wypadek na …

Wypadek w centrum Poddębic. Osobówka zde…