Przebudowano drogę powiatową na odcinku Wielenin-Miniszew. Za nami uroczyste otwarcie

W środę 27 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie 1,85 km drogi Wielenin-Miniszew. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Senator RP Przemysław Błaszczyk, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, Wicestarosta Piotr Majer, Przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Romanowski, Członkowie Zarządu: Beata Przybylska, Piotr Kozłowski, Radna Danuta Pecyna, Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Wiceburmistrz Janusz Kosmalski, Przewodniczący Rady Mirosław Madajski, sołtysi i mieszkańcy wsi.


Drogę poświęcił ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz Parafii w Wieleninie. Droga została przebudowana w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego 2526E odc. Wielenin-Miniszew dł. 2,49 km", dofinansowanego przez Województwo Łódzkie oraz Gminę Uniejów.


Pierwszy etap przebudowy realizowany był przy udziale środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Wartość dofinasowania na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Poddębickim a Województwem Łódzkim wyniosła 485 525,00 zł.


Drugi odcinek o dł. 0,35 km realizowany był przy pomocy finansowej Gminy Uniejów w wysokości 70 000,00 zł.


Przebudowany odcinek jest przedłużeniem istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej, posiada jezdnię szer. 5,0 m i tworzy cztery skrzyżowania z drogami gminnymi. W ramach budowy wykonano poszerzenia, podbudowę dolną i górną, warstwę wiążącą z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4,0 cm oraz warstwę ścieralną o grub. 4,0 cm. Utwardzone zostały pobocza na szer. 0,75 m oraz oczyszczone rowy przydrożne.


Cieszy nas każdy metr nowo budowanych dróg i modernizowanych nawierzchni. Mimo skromnego budżetu Powiat Poddębicki będzie sukcesywnie remontował drogi powiatowe, tak aby poprawić komfort użytkowników dróg – mówi Wicestarosta Poddębicki Piotr Majer.

Zobacz także

Dzieci Suzuki wystąpią w niedzielnym kon…

Z życzeniami i przestrogami. Policjanci …

Gmina Zadzim: Dostawa artykułów żywności…

Czasowe zamknięcie kładki od 1 lutego. G…

Konferencja o Ochronie Zdrowia 2020 z ud…

Za nami kolejne mecze Poddębickiej Ligi …

Wypadek na wojewódzkiej "703" …

[ZDJĘCIA] Podwójne święto w Rożniatowie…

Gmina Uniejów: Zebrania z mieszkańcami w…

Kilkadziesiąt osób podjęło wyzwanie …

Powiatowe szkoły ponadpodstawowe w Ranki…

Dzisiaj kolejne mecze w Poddębickiej Lid…

[ZDJĘCIA] Zupełnie nowa strażnica OSP w …

Za nami XIII sesja Rady Gminy Pęczniew. …

Pożar domu jednorodzinnego w Dąbrowie. K…

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Ad…

Poddębicka Liga Halowa gra z WOŚP. Na li…

Promocja zawodu policjanta połączona z z…